Just another WordPress.com site

MORTO BELT นวัตกรรมใหม่ คนไทยทำเอง


MORTO BELT นวัตกรรมใหม่ ฝีมือคนไทย

นิตยสาร เส้นทางเศรษฐี มติชน

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 16 ฉบับที่ 269

เสริมไอเดีย

สุจิต เมืองสุข

เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์ นวัตกรรมใหม่ ไทยทำเอง

“จำนวนผู้สนใจสอบถามเข้ามา 100 คน จะสั่งซื้อเพียง 60 คน โดยเหตุผลหนึ่งที่ทราบจากลูกค้าว่าตัดสินใจไม่ซื้อ หรือชะลอการซื้อออกไปก่อน เพราะราคาสินค้าแพง แต่ผมเห็นว่า หากนำไปเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ลดลงกับความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น น่าจะคุ้มค่ากว่า อีกทั้งเข็มขัดรัดลักษณะนี้หายาก หากซื้อจากต่างประเทศก็ราคาแพงกว่าด้วย”

อุปกรณ์เฉพาะสำหรับเด็กมีให้เลือกมากมาย นับตั้งแต่อุปกรณ์เสริมช่วยด้านการพัฒนาการในวัยแรกเกิด กระทั่งก้าวเข้าสู่วัยเรียน แต่อุปกรณ์ที่มีวางจำหน่ายและเลือกซื้อง่าย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เพิ่มการพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กมากกว่าสินค้าที่เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ซึ่งในการสำรวจนักเรียนในกรุงเทพมหานครจำนวน 8,264 คน จาก 5 โรงเรียนในกรุงเทพฯ โดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า นักเรียนเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ เดินทางไปกลับโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์ มีจำนวน 85 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้สวมหมวกนิรภัย และมีจำนวน 3.5 เปอร์เซ็นต์ เคยประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มาก่อน

ที่นำข้อมูลเรื่องรถจักรยานยนต์มาเผยแพร่ เนื่องจากการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กในรถยนต์ มีอุปกรณ์ป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยเป็นที่รู้จักและวางจำหน่ายแพร่หลายอยู่แล้ว ส่วนความปลอดภัยที่ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

คุณพิพัชร โชพิมาย เป็นหนึ่งในคนไทยที่เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการดูแลความปลอดภัยในเด็กที่ต้องโดยสารโดยรถจักรยานยนต์ แม้ว่าตัวเขาเองจะไม่เป็นหนึ่งในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันก็ตาม ซึ่งหลังการตระหนักของคุณพิพัชรแสดงออกมาในรูปของการออกแบบให้ได้คุณประโยชน์สำหรับเด็ก และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

รักการออกแบบ

ต่อยอดสร้างมูลค่า

จากการพูดคุยกับคุณพิพัชร ทราบว่า คุณพิพัชรเองมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ จากการศึกษาตามระบบการศึกษาของไทย จากนั้นมีประสบการณ์การทำงานเป็นพนักงานธนาคาร พนักงานขาย กระทั่งมีความรู้ด้านการขายมากพอ จึงตัดสินใจเปิดกิจการขายยางรถบรรทุก และสุดท้ายเปลี่ยนกิจการเป็นขายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แทน

เมื่อกิจการมั่นคงมีรายได้ที่แน่นอน ความต้องการทำในสิ่งที่รักจึงเป็นสิ่งที่คุณพิพัชรมองหา

“งานออกแบบเป็นสิ่งที่ผมชอบ จึงใช้อินเตอร์เน็ตค้นคว้าไปเรื่อยๆ เห็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเด็กยังมีน้อย โดยเฉพาะสายรัดกันตกรถจักรยานยนต์ในเมืองไทยยังไม่มีใครคิดและผลิตเอง หากจะใช้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งราคาค่อนข้างสูง”

คุณพิพัชร ให้ข้อมูลว่า จากการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทราบราคาสายรัดกันตกรถจักรยานยนต์ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยประเทศแคนาดา ราคา 5,200 บาท น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม และมีตัวล็อคต่อหลายจุด ซึ่งยุ่งยากในการใช้งาน ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาเพียง 2,100 บาท แต่ลักษณะคล้ายเข็มขัด 2 เส้นยึดติดกัน นอกจากนี้ ยังมีผลิตและจำหน่ายโดยประเทศอินเดีย ในราคาประมาณ 800 บาท แต่เป็นสายที่ผลิตจากผ้าทอเพียง 2 เส้นเท่านั้น

แต่การออกแบบสายรัดกันตกรถจักรยานยนต์ของคุณพิพัชร เขาบอกว่า ตัดสินใจค้นคว้าและออกแบบในครั้งแรก คิดเพียงหากสำเร็จจะนำไปให้ญาติหรือคนรู้จักใช้ เพราะเป็นสิ่งมีประโยชน์ ช่วยลดความเสี่ยงการตกจากรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในเด็กได้สูง

คุณพิพัชร ใช้เวลาในการออกแบบเพียง 1 เดือน แต่ใช้เวลาสำหรับการพัฒนาให้สายรัดใช้งานได้จริงนานถึง 2 ปี และตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และทราบข้อมูลว่ายังไม่มีผู้จดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คุณพิพัชรจึงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์”

แม้ว่าเบื้องต้นการออกแบบคุณพิพัชรตั้งเป้าไว้เพื่อใช้สำหรับญาติหรือคนรู้จัก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ให้กับเด็ก แต่เมื่อเห็นว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้สอยรายอื่น จึงตัดสินใจวางจำหน่าย

ขายไอเดีย หนึ่งเดียวในไทย

6 เดือน 300 ชิ้น

คุณพิพัชร ให้ข้อมูลว่า ในจำนวนผู้สนใจสอบถามเข้ามา 100 คน จะสั่งซื้อเพียง 60 คน โดยเหตุผลหนึ่งที่ทราบจากลูกค้าว่าตัดสินใจไม่ซื้อ หรือชะลอการซื้อออกไปก่อน เพราะราคาสินค้าแพง แต่ผมเห็นว่า หากนำไปเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ลดลงกับความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น น่าจะคุ้มค่ากว่า อีกทั้งเข็มขัดรัดลักษณะนี้หายาก หากซื้อจากต่างประเทศก็ราคาแพงกว่าด้วย”

สำหรับการผลิต คุณพิพัชร มีพนักงานเพียงไม่กี่คนที่มีความสามารถด้านการใช้จักรเย็บผ้า เพราะการผลิตต้องใช้จักรเย็บผ้าเป็นเครื่องมือหลัก โดยจะผลิตเป็นสต๊อคไว้ไม่มากนัก แต่เมื่อมีลูกค้าต้องการสั่งจะสามารถส่งสินค้าได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมาหลังลงจำหน่ายทางเว็บไซต์เพียง 6 เดือน มีลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วกว่า 300 ชิ้น

ปัจจุบัน คุณพิพัชรพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น โดยใช้ฟองน้ำบุด้านในของเข็มขัดทั้งหมด จากเดิมที่บุเฉพาะด้าน เพิ่มที่เก็บสายรัดด้านหน้า เพื่อสะดวกในการใช้งาน และนำแถบสะท้อนแสงมาติดด้านหลัง เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นสำหรับผู้ขับขี่รถบนถนนด้วยกัน

สิ่งที่ยังเป็นข้อด้อย คือ การตลาดที่คุณพิพัชรยังประสบปัญหา เพราะผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในเด็กที่โดยสารรถจักรยานยนต์ยังมีน้อย แม้ว่าจะมีหมวกกันน็อคสำหรับเด็กผลิตออกมาจำหน่าย แต่ยังมีจำนวนน้อยที่ซื้อมาใส่ ทั้งที่ราคาถูกกว่าเข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์ ทำให้คุณพิพัชรมองการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าการสร้างรายได้จากสินค้า โดยพยายามเข้าร่วมรณรงค์กับหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยด้านการขับขี่รถ เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงประโยชน์ของอุปกรณ์ดังกล่าวมากขึ้น

ถึงขณะนี้ คุณพิพัชรยังไม่มีหน้าร้าน และไม่คิดเปิดหน้าร้าน เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต จึงเลือกวิธีขายผ่านเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว หากสนใจสอบถามนวัตกรรมฝีมือคนไทยได้ที่ โทรศัพท์(086) 947-9997 เจ้าของผลิตภัณฑ์ยินดีให้ข้อมูล

คู่มือผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ลดความเสี่ยงจากการพลัดตกรถจักรยานยนต์

วิธีการใช้ ใช้เป็นเข็มขัดรัดกันตกสำหรับผู้นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถ ATV ขี่ม้า

ประโยชน์ 1. ลดความเสี่ยงจากการพลัดตกหล่นของผู้นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถ ATV ขี่ม้า

2. สร้างสมดุลให้กับผู้ขับขี่ในการควบคุมรถในขณะที่มีผู้โดยสารนั่งซ้อน ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้น

3. เป็นสายรัดเพิ่มความปลอดภัย ทำให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยเมื่อมีผู้นั่งซ้อน

คู่มือวิธีและขั้นตอนการใช้

วิธีการใช้

1. เข็มขัดรัดด้านหน้าเป็นแผ่นซับแรง สำหรับรัดหน้าท้องผู้ขับขี่หรือรัดผู้นั่งซ้อนด้านหน้า

2. เข็มขัดรัดด้านหลังเป็นพนักพิง สำหรับรัดด้านหลังผู้นั่งซ้อนท้าย

3. ตัวล็อคเข็มขัด สำหรับล็อคเข็มขัดด้านหน้าและด้านหลัง มี 2 ด้าน ซ้าย-ขวา

4. ตัวปรับระยะสายด้านหน้า มี 2 ด้าน ซ้าย-ขวา

5. ตัวปรับระยะสายด้านหลัง มี 2 ด้าน ซ้าย-ขวา

ขั้นตอนการใช้

1. ปรับระยะสายด้านหน้า (4) ให้มีขนาดเหมาะกับการรัดรอบระหว่างผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อน ในกรณีที่ระยะสายด้านหน้ายังไม่ได้ขนาด ให้ปรับระยะสายด้านหลัง (5) ให้มีขนาดเหมาะสมในการนั่งซ้อน

**หมายเหตุ ในการปรับสายทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องให้ระยะสายด้านซ้ายและด้านขวามีระยะเท่ากัน เพื่อความสมดุลในขณะใช้งาน

2. ปลดตัวล็อค (3) ออกข้างใดข้างหนึ่ง แล้วรัดรอบตัวผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อนในระดับเอว จากนั้นล็อคตัวล็อคกลับที่ตำแหน่งเดิม

3. ดึงสายด้านหน้าทั้ง 2 ข้างในระยะเท่ากันให้พอกระชับไม่แน่นหรือหลวมเกินไป

4. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนสตาร์ตและออกรถ

คำเตือน

1. เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์ เป็นอุปกรณ์ลดความเสี่ยงสำหรับผู้นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์เท่านั้น ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการขับขี่โดยประมาท

2. ห้ามยึดติดอุปกรณ์ส่วนใดๆ ของเข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์นี้กับชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ใดๆ ของตัวรถ

3. เพื่อความไม่ประมาท ควรตรวจเช็คอุปกรณ์เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์เป็นประจำก่อนการใช้งาน

4. ไม่ควรนำเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ โดยสารรถจักรยานยนต์

5. เด็กอายุ 2-6 ขวบ หรือมากกว่าขึ้นไป ควรสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย รัดกันตกทุกครั้งที่นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์

ข้อมูลจำเพาะ

กิจการ ผลิตและจำหน่ายเข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์

เจ้าของกิจการ คุณพิพัชร โชพิมาย

สถานที่ตั้ง บริษัท พี พลัส คอร์ปอเรชั่นไวด์ จำกัด

เลขที่ 3/376 หมู่ 11 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วัตถุดิบ ผ้ากันน้ำ หนัง สายไนล่อน (สายเข็มขัดนิรภัย) ตัวล็อค ฟองน้ำ และ แถบสะท้อนแสง

รูปแบบการขาย ขายส่งและปลีก

สินค้า เข็มขัดรัดกันตกรถจักรยานยนต์ และสายหัดเดินเด็ก

จุดเด่นของสินค้า จดอนุสิทธิบัตร และผลิตเพียงผู้เดียวในประเทศไทย

โทรศัพท์ (086) 947-9997

เว็บไซต์ http://www.praery.com และ http://www.ergrosafe.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s